ExpertMed 2003 SRL
Legislatie
Servicii Medicale
Specificatii
Angajatori
Angajati
Contact
Servicii Medicale

In conformitate cu legislatia muncii in vigoare, societatea noastra va ofera posibilitatea de a beneficia de serviciile medicale in domeniul medicinei muncii, acordate de cadrele medicale cu un inalt profesionalism, care pot asigura personalului angajat cat si angajatorului urmatoarele servicii medicale:

1.Consilierea angajatorului cu privire la elaborarea politicii proprii pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale si a accidentelor de munca.

2.Identificarea factorilor de risc si participarea la actiunile de evaluare a acestora.

3.Supravegherea sanatatii angajatilor conform prevederilor legale si a magnitudinii riscurilor asupra sanatatii angajatilor respectand principiile de etica 

4.Monitorizarea factorilor din mediul de munca si a practicii muncii care ar putea afecta sanatatea muncitorilor;

5. Consiliere in probleme de sanatate si securitate ocupationala, igiena industriala, ergonomie si echipamente de protectie indviduala.

6.Organizarea primului ajutor si a tratamentului de urgenta, instruirea personalului pregatindu-l in vederea aplicarii metodelor accesibile de prim ajutor si a procedurilor de urgenta;

7. Participarea la procesele de formulare si implementare a politicilor de sanatate, securitate si mediu in cadrul comitetelor de sanatate si securitate in munca de la nivelul intreprinderilor pe baza unor principii etice de inalta tinuta.

8.Evaluarea capacitatii de munca, stabilirea aptitudinii pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile muncitorilor.
 

9.Consiliaza managerul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile muncitorului in circumstante speciale a unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame in perioada de alaptare si persoane cu handicap;

10.Colaboreaza la furnizarea de informatii si programe de educatie in domeniul sanatatii ocupationale, securitatii muncii si ergonomiei adresate manageriatului si angajatilor.

11.Societatea noastra isi asuma rsponsabilitatea privind consilierea angajatorului iar la solicitare va asigura prestarea de servicii de medicina muncii specifice profilului de activitate si a locurilor de munca in conformitate cu normele generale de protectia muncii aprobate prin ordinul MSF nr. 933/25 noiembrie 2002 si in conformitate cu normele specifice de protectia muncii.

12.Consiliaza in procesul de implementare a legislatiei de sanatate si securitate in munca.

13.Recunoaste si consiliaza asupra riscului expunerii in mediul ambiental rezultat din activitati industriale;
 

14.Participarea la programele de promovare a sanatatii locului de munca.

15.Managementul serviciilor de sanatate ocupationala.
 


1.Consilierea angajatorului cu privire la elaborarea politicii proprii pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale si a accidentelor de munca

2.Identificarea factorilor de risc si participarea la actiunile de evaluare a acestora. In acest scop:
a)Initiaza evaluarile la locul de munca si avizeaza metodele de control;
b)Recomanda investigatiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale;
c)Stabileste diagnosticul bolilor profesionale
d)Recunoaste necesitatea evaluarii de catre specialisti a mediului de munca, apeleaza la membrii unei echipe multidisciplinare (toxicologi, igienisti, economisti, psihologi, etc.) organizand activitatea acestora;

3. Supravegherea sanatatii angajatilor conform prevederilor legale si a magnitudinii riscurilor asupra sanatatii angajatilor respectand principiile de etica prin
a)Participarea la selectia, orientarea si reorientarea profesionala a tinerilor;
b)Efectuarea examinarilor medicale la incadrarea in munca in perioada de adaptare periodica la reluarea muncii si la incetarea activitatii profesionale in respectiva intreprindere;
c)Efectuarea monitorizarii biologice, a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii;
d)Dispensarizarea bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune si supravegherea bolilor cronice;
e)Stabilirea aptitudinilor pentru munca

4.Monitorizarea factorilor din mediul de munca si a practicii muncii care ar putea afecta sanatatea muncitorilor;

5. Consiliere in probleme de sanatate si securitate ocupationala, igiena industriala, ergonomie si echipamente de protectie indviduala. In acest scop:
a)Evalueaza sistemele de control destinate eliminarii sau reducerii expunerii la risc;
b)Participa la selectionarea echipamentelor individuale de protectie adecvate pentru personal apeland si la alti experti daca este necesar;
c)Consiliaza asupra design-ului ergonomic al locului de munca si a uneltelor (instrumentelor);
d)Coordoneaza si indruma metodologic si informational medicul cu competenta de medicina de intreprindere

6. Organizarea primului ajutor si a tratamentului de urgenta, instruirea personalului pregatindu-l in vederea aplicarii metodelor accesibile de prim ajutor si a procedurilor de urgenta;

 7.Participarea la procesele de formulare si implementare a politicilor de sanatate, securitate si mediu in cadrul comitetelor de sanatate si securitate in munca de la nivelul intreprinderilor pe baza unor principii etice de inalta tinuta. In acest scop:
a)Consiliaza reprezentantii manageriatului si angajatilor asupra politicii de sanatate si securitate a muncii;
b)Recomanda consultarea sistematica cu reprezentantii angajatilor in problema de medicina si sociologie a muncii
c)Consiliaza asupra modului de alegere si definire a scopurilor de sanatate, securitate si de mediu care se vor realiza de catre intreprindere;
d)Coordoneaza discutiile care sa conduca la un acord de opinii intre conducere si reprezentantii angajatilor;
e)Asigura muncitorii asupra faptului ca vor fi pe deplin informati asupra politicilor de sanatate si a drepturilor lor;
f)Consiliaza asupra mijloacelor utilizate in vederea monitorizarii si evaluarii rezultatelor politicii adoptate de intreprindere.

8.Evaluarea capacitatii de munca, stabilirea aptitudinii pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile muncitorilor. In acest scop:
a)Evaluarea factorilor de risc de la locurile de munca si recurge la sfaturi adecvate pentru prevenirea evenimentelor nedorite;
b)Evalueaza capacitatea si aptitudinea de munca;
c)Evalueaza incapacitatea si handicapul in relatie cu munca
d)Se preocupa de managementul clinic in procesul de recuperare a capacitatii de munca;
e)Aplica principiile ergonomiei in procesul de reabilitare;
f)Aplica principiile psihologiei organizationale in procesul de reabilitare, in situatii de afectare a sanatatii mintale prin factori apartinatori procesului muncii si relatiilor interumane de la locul de munca;
g)Consiliaza angajatii cu privire la absentele din cauza de boala;
h)Supravegheaza angajatii cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool;
i)Consiliaza in probleme de reabilitare si reangajare;
j)Consiliaza asupra mentinerii in munca a angajatilor in virsta;
k)Promoveaza aptitudinea de munca, sanatatea, indemanarea si antrenamentul in relatie cu cerintele muncii;

9.Consiliaza managerul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile muncitorului in circumstante speciale a unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame in perioada de alaptare si persoane cu handicap;

10. Colaboreaza la furnizarea de informatii si programe de educatie in domeniul sanatatii ocupationale, securitatii muncii si ergonomiei adresate manageriatului si angajatilor. In acest scop:
a)Comunica cu persoane de diferite conditii socio-profesionale cu diferite nivele de instruire tehnica;
b)Intocmeste rapoarte cat mai precise si mai competente;
c)Participa la realizarea unor baze de date (inclusiv baze de date computerizate) in vederea documentarii si a desiminarii cunostintelor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
d)Participa ca membru in comitetul de sanatate si securitate in munca;
e)Participa la analiza accidntelor de munca si a bolilor profesionale;
f)Colaboreaza cu alti specialisti pentru a organiza si furniza o instruire corespunzatoare angajatilor;

11. Societatea noastra isi asuma rsponsabilitatea privind consilierea angajatorului iar la solicitare va asigura prestarea de servicii de medicina muncii specifice profilului de activitate si a locurilor de munca in conformitate cu normele generale de protectia muncii aprobate prin ordinul MSF nr. 933/25 noiembrie 2002 si in conformitate cu normele specifice de protectia muncii.

12. Consiliaza in procesul de implementare a legislatiei de sanatate si securitate in munca. In acest scop:
a)Aplica legislatia de sanatate ocupationala si principiile de etica la cazuri individuale;
b)Consiliaza manageriatul asupra implementarii legislatiei de sanatate, securitate si mediu;
c)Consiliaza angajatii si reprezentantii acestora asupra obligatiilor legale ce le revin prin adaptarea unor norme legislative;
d)Evalueaza complianta la noua legislatie;

13.Recunoaste si consiliaza asupra riscului expunerii in mediul ambiental rezultat din activitati industriale;
a)Face diagnosticul diferential al bolilor in relatie cu munca si cu mediul ambiental;
b)Identifica, evalueaza si consiliaza asupra prevenirii factorilor de risc ambientali rezultati din operatiuni si procese desfasurate in intreprindere
c)Identifica si consiliaza cu privire la riscul expunerii la mediul ambiental derivat din alte surse sau activitati
d)Colaboreaza cu alti specialisti din domeniul sanatatii comunitare si a mediului;

14. Participarea la programele de promovare a sanatatii locului de munca. In acest scop:
a)Analizeaza necesitatile de promovare a sanatatii;
b)Analizeaza aspectele etice ale screeningului de sanatate;
c)Face analiza cost-beneficiu a activitatilor de promovarea sanatatii in relatie cu munca;
d)Sprijina si conduce un program adoptat de promovare a sanatatii locului de munca;
e)Atrage angajatii si managerii in procesul de implementare a programelor de design si de promovare a sanatatii in relatie cu munca;
f)Evolueaza programele de promovare a sanatatii locului de munca, in special cu privire la eficienta lor in diminuarea riscului asupra sanatatii ocupationale si controlul determinantilor non-ocupationali ai sanatatii si capacitatii de munca;

15.Managementul serviciilor de sanatate ocupationala. In acest scop:
a)Evalueaza necesitatile de sanatate ocupationala ale intreprinderii;
b)Defineste rolul si atributiile personalului in furnizarea unor servicii de sanatate ocupationala;
c)Face managementul departamentului sau serviciului de sanatate ocupationala utilizand principii manageriale de calitate;
d)Evalueaza calitatea serviciilor furnizate promovand auditul aspectelor medicale profesionale ale ingrijirilor de sanatate ocupationala;
e)Participa la negocierea bugetului si se ocupa de managementul acesteia;
f)Formeaza echipa complexa de sanatate ocupationala;
g)Pastreaza datele medicale ale serviciului sub stricta confidentialitate;
h)Concepe un program de instruire pentru personalul de sanatate ocupationala;